Phrozen Aqua Resin Vanilla 8K

Resin van hoge kwaliteit voor de Phrozen 8K-serie

€ 69,99

(€ 69,99 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 1.000 g

Bezorging uiterlijk op donderdag, 02. februari als je bestelt voor maandag 07:00 uur.

Op voorraad

Gratis verzending naar Nederland.
Verzend- en retourinformatie

Kenmerken & Voordelen

 • Hoge precisie
 • Lage krimp, viscositeit & geur
 • Ideaal voor architecturale modellen

Art. nr.: PHR-RS1000AQV8K, Inhoud: 1.000 g, EAN: 4711117882040

Productinformatie en technische details:

Art. nr.: PHR-RS1000AQV8K
Producentnummer: RS1000AQV8K
Merken (Producent): Phrozen
Inhoud: 1.000 g
Productsoorten: Resin
Lichtbron: LCD
Kleur: Naturel
Product Type Google Base: Resin
Nettogewicht: 1000 g

Beschrijving

De Phrozen Aqua Resin 8K-lijn is speciaal ontworpen om de kleinste details van jouw 3D-modellen in de hoogste resolutie weer te geven. De resin werkt het beste met de Phrozen 8K-serie, maar kan natuurlijk ook worden gebruikt met andere printers met vergelijkbare eigenschappen.

De Phrozen Aqua Resin is ontworpen voor lage krimp en hoge precisie printen. Door de goede maatvastheid is deze resin geschikt voor precisiewerk en dankzij de lage viscositeit is het gemakkelijk te printen en na te bewerken. De resin overtuigt ook door zijn lage geur, die tijdens het printproces niet stoort.

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
 • P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.
 • P310 - Bel het Antigifcentrum / Arts onmiddellijk op.

Gevaarinstructies:

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H360FD - Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Vragen & antwoorden over Phrozen Aqua Resin Vanilla 8K

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht.

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Phrozen Aqua Resin Vanilla 8K

Vergelijkbare producten

Anderen kochten ook: