Formfutura Engineering LCD Series Flex 63A Resin Clear

Flexibele en elastische resin met zeer goede compatibiliteit

Nieuw!

 • Uitstekende flexibiliteit
 • Hoge rekeigenschappen
 • Zeer elastisch
 • Hoge maatnauwkeurigheid en lage krimp
 • € 79,99 (€ 16,00 / 100 g)

Incl. 21% BTW Exclusief verzendkosten

Verzending op 17.05.2021 - Reservering mogelijk

Kleur:
 • Formfutura Engineering SLA Series Tough Clear
 • Formfutura Engineering SLA Series Heavy Duty Grey
 • Engineering LCD Series Tough Resin Natural White
 • Engineering LCD Series Strong Resin Black
 • Engineering LCD Series Flex 63A Resin Clear
Aan verlanglijst toevoegen

Art. nr.: FF-ELCD-FLEX-CLEAR-0500, Inhoud: 500 g

EAN: 8719956550768

 • Uitstekende flexibiliteit
 • Hoge rekeigenschappen
 • Zeer elastisch
 • Hoge maatnauwkeurigheid en lage krimp

Productinformatie en technische details:

Art. nr.: FF-ELCD-FLEX-CLEAR-0500
Producentnummer: ELCD-FLEX-CLEAR-0500
Merken (Producent): Formfutura
Inhoud: 500 g
Shore-hardheid: A63
Productsoorten: Hars
Lichtbron: LCD
Kleur: Transparant

Beschrijving

Formfutura's Engineering LCD-serie fotopolymeer 3D-printharsen zijn speciaal ontworpen voor compatibiliteit en uitstekende verwerkbaarheid met alle soorten open source LCD-, LED- en MSLA 3D-printers.

De Engineering LCD-serie - Flex 63A Resin is een zeer flexibele en extreem transparante 3D-hars met een lage oppervlaktehardheid van 63A. De combinatie van flexibiliteit en elasticiteit maakt FormFuturas Engineering LCD Series - Flex 63A Resin een zeer veelzijdige 3D-printhars voor een breed scala aan toepassingen.

belangrijkste kenmerken

 • Uitstekende flexibiliteit
 • Hoge rekeigenschappen tot 80%
 • Goede elastische eigenschappen
 • Uiterst transparant zonder verkleuring en / of vergeling
 • Hoge maatnauwkeurigheid en lage krimp
 • Vrijwel reukloze verwerking
 • Compatibel met alle open source SLA-, DLP- en LCD 3D-printers in het bereik van 385 tot 405 nm

Toepassingen

 • Dichtingen
 • Soft touch-applicaties
 • Functionele prototyping
 • Wearables
 • Short-Run-productie

Voorbereidingen voordat je met afdrukken begint

 • Schud de fles voor elk gebruik minimaal 2 minuten.
 • Laat de hars na het schudden 10 minuten staan om luchtbellen uit de hars te laten ontsnappen. De hars kan uit het vat terug in de fles worden gegoten (met behulp van een filter) zodra het afdrukken is voltooid.
 • Gebruik altijd beschermende maatregelen zoals een veiligheidsbril en nitrilhandschoenen bij het hanteren van harsen.

Nabewerking

 • Het wordt aanbevolen om het 3D-printen na te bewerken om de materiaaleigenschappen te bereiken. Spoel het 3D-geprinte object ca. 5 minuten in IPA of (bio) ethanol.
 • Een ultrasone reiniger heeft de voorkeur / wordt aanbevolen
 • Zorg ervoor dat items die zijn afgespoeld met IPA en / of (bio) ethanol perfect droog zijn voordat ze verder uitharden.
 • Plaats de gespoelde onderdelen gedurende minimaal 30 minuten in een goed geventileerde ruimte of gebruik perslucht gedurende minimaal 2 minuten.
 • Hard het object uit in een krachtige uithardingskamer gedurende ca. 20-30 minuten bij 65 ° C.
 • De uithardingsgolflengte die de voorkeur heeft ligt tussen 300 en 410 nm.

Veiligheid

 • Houd er rekening mee dat je bij 3D-printen met hars altijd met chemicaliën werkt en dat je altijd voorzichtig moet zijn en de persoonlijke beschermingsmiddelen moet gebruiken die vermeld staan in de veiligheidsinformatiebladen.
 • Draag altijd adembescherming bij het schuren / snijden van het harsobject.
 • Gebruik altijd nitrilhandschoenen bij het hanteren van harsen en niet-uitgeharde harsobjecten.

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Veiligheidsinstructies:

 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P264 - Na gebruik grondig met veel water wassen.
 • P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel water.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P362 - Verontreinigde kleding uittrekken.
 • P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Vragen & antwoorden over Engineering LCD Series Flex 63A Resin Clear

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

Recensies van onze klanten

Wist je al?

In ruimtestation ISS is sinds maart 2017 een 3D-printer gestationeerd.