Formfutura Engineering LCD Series Tough Resin Natural White

Robuuste resin met uitstekende compatibiliteit

Nieuw!

 • Slagvast en taai
 • Duurzaam
 • Goede compatibiliteit met veel 3D-printers
 • Vrijwel reukloze verwerking
 • € 79,99 (€ 16,00 / 100 g)

Incl. 21% BTW Exclusief verzendkosten

Nog 3 stuks op voorraad

Bezorging op woensdag, 28. april: Bestel tot woensdag om 08:00 uur.

Kleur:
 • Formfutura Engineering SLA Series Tough Clear
 • Formfutura Engineering SLA Series Heavy Duty Grey
 • Engineering LCD Series Tough Resin Natural White
 • Engineering LCD Series Strong Resin Black
 • Engineering LCD Series Flex 63A Resin Clear
Aan verlanglijst toevoegen

Art. nr.: FF-ELCD-TG-WHT-0500, Inhoud: 500 g

EAN: 8718924470787

 • Slagvast en taai
 • Duurzaam
 • Goede compatibiliteit met veel 3D-printers
 • Vrijwel reukloze verwerking

Productinformatie en technische details:

Art. nr.: FF-ELCD-TG-WHT-0500
Producentnummer: ELCD-TG-WHT-0500
Merken (Producent): Formfutura
Inhoud: 500 g
Shore-hardheid: D69
Productsoorten: Hars
Lichtbron: LCD
Kleur: Wit

Beschrijving

Formfutura's Engineering LCD-serie fotopolymeer 3D-printharsen zijn speciaal ontworpen voor compatibiliteit en uitstekende verwerkbaarheid met alle soorten open source LCD-, LED- en MSLA 3D-printers.
Ze zijn perfect voor het 3D-printen van functionele prototypes en het vervaardigen van operationele onderdelen voor verschillende toepassingen, van huishoudelijke onderdelen tot industriële reserveonderdelen.

De hars is slagvast, combineert taaiheid en duurzaamheid en heeft uitstekende krasvastheidseigenschappen.

Belangrijkste kenmerken

 • Hoge slagvastheid
 • Duurzaam
 • Goede weerstand tegen vermoeidheid
 • Uitstekende krasbestendigheid
 • Hoge maatnauwkeurigheid en lage krimp
 • Vrijwel reukloze verwerking

Compatibiliteit

Compatibel met alle open-source SLA-, DLP- en LCD 3D-printers in het bereik van 385 tot 405 nm.

Voorbereidingen voordat je met afdrukken begint

 • Schud de fles voor elk gebruik minimaal 2 minuten.
 • Laat de hars na het schudden 10 minuten staan om luchtbellen uit de hars te laten ontsnappen. De hars kan uit het vat terug in de fles worden gegoten (met behulp van een filter) zodra het afdrukken is voltooid.
 • Gebruik altijd beschermende maatregelen zoals een veiligheidsbril en nitrilhandschoenen bij het hanteren van harsen.

Nabewerking

 • Het wordt aanbevolen om het 3D-printen na te bewerken om de materiaaleigenschappen te bereiken. Spoel het 3D-geprinte object ca. 5 minuten in IPA of (bio) ethanol.
 • Een ultrasone reiniger heeft de voorkeur / wordt aanbevolen
 • Zorg ervoor dat items die zijn afgespoeld met IPA en / of (bio) ethanol perfect droog zijn voordat ze verder uitharden.
 • Plaats de gespoelde onderdelen gedurende minimaal 30 minuten in een goed geventileerde ruimte of gebruik perslucht gedurende minimaal 2 minuten.
 • Hard het object uit in een krachtige uithardingskamer gedurende ca. 20-30 minuten bij 65 ° C.
 • De uithardingsgolflengte die de voorkeur heeft ligt tussen 300 en 410 nm.

Veiligheid

 • Houd er rekening mee dat je bij 3D-printen met hars altijd met chemicaliën werkt en dat je altijd voorzichtig moet zijn en de persoonlijke beschermingsmiddelen moet gebruiken die vermeld staan in de veiligheidsinformatiebladen.
 • Draag altijd adembescherming bij het schuren / snijden van het harsobject.
 • Gebruik altijd nitrilhandschoenen bij het hanteren van harsen en niet-uitgeharde harsobjecten.

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P264 - Na gebruik grondig met veel water wassen.
 • P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel water.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P362 - Verontreinigde kleding uittrekken.
 • P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Vragen & antwoorden over Engineering LCD Series Tough Resin Natural White

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

Recensies van onze klanten

Wist je al?

De populairste techniek voor 3D-printen is FDM (Fused Deposition Modelling). Daarbij wordt met een hete nozzle (Hot End) plasticdraad versmolten en op elkaar gelegd.