Liqcreate Composite-X

Extreem krachtige, versterkte nano-micro composiethars

Nieuw!

 • Hoge stijfheid en buigsterkte
 • Uitstekende chemische bestendigheid
 • Ideaal voor zowel industrieel als privé gebruik
 • € 69,99 (€ 18,66 / 100 g)

Incl. 21% BTW Exclusief verzendkosten

Op voorraad

Levering op vrijdag, 05. maart: Bestel vandaag tot 08:00 uur.

Aan verlanglijst toevoegen

Art. nr.: LIQCR-LCX00375, Inhoud: 375 g

EAN: 8720256386070

 • Hoge stijfheid en buigsterkte
 • Uitstekende chemische bestendigheid
 • Ideaal voor zowel industrieel als privé gebruik
375 g: € 69,99 (€ 18,66 / 100 g)
1.500 g: € 199,99 (€ 13,33 / 100 g)

Productinformatie en technische details:

Art. nr.: LIQCR-LCX00375
Producentnummer: LCX00375
Merken (Producent): Liqcreate
Inhoud: 375 g
Productsoorten: Hars
Lichtbron: LCD, DLP, SLA - Laser
Kleur: Wit

Beschrijving

Als een van de sterkste en stijfste materialen op de markt met een buigmodulus van meer dan 9000 MPa en een buigsterkte van 150-170 MPa , is de nano-micro composiethars Composite-X bij uitstek geschikt voor de productie van onderdelen met extreme toepassingen, bijvoorbeeld in auto- of high-performance industrieën.

Het materiaal met zijn uitstekende chemische bestendigheid is niettemin gemakkelijk te gebruiken en kan ook in privékamers worden gebruikt om robuuste modellen te produceren.

Het materiaal kan worden gebruikt na een UV-nabehandeling en de eigenschappen kunnen worden verbeterd na thermische uitharding.

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P264 - Na gebruik grondig met veel water wassen.
 • P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel water.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H413 - Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

Vragen & antwoorden over Liqcreate Composite-X

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

Recensies van onze klanten

Wist je al?

In ruimtestation ISS is sinds maart 2017 een 3D-printer gestationeerd.