YUKI MODEL Lijmoplosser

Verwijder eenvoudig secondenlijm

€ 5,49

(€ 274,50 / l, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 20 ml

Bezorging uiterlijk op vrijdag, 08. december als je bestelt voor maandag 06:00 uur.

Op voorraad

Punctuele levering vóór de Kerstdagen: Bestel vóór do, 14. dec. 23:59 uur . Meer informatie

Gratis verzending naar Nederland vanaf € 54,90.
Meer informatie over de verzending en levering

Kenmerken & Voordelen

 • Verwijdert lijmresten

Art. nr.: YM-650045, Inhoud: 20 ml, EAN: 4260387431422

Productinformatie en technische details:

 • Art. nr.: YM-650045
 • Producentnummer: 650045
 • Merken (Producent): YUKI MODEL
 • Inhoud: 20 ml
 • Productsoorten: Accesoires
Beschrijving

Verwijdert lijmresten van stoffering, kunststoffen en vele andere materialen.

Voor gebruik wordt een materiaaltest aanbevolen. De lijmverwijderaar wordt gekenmerkt door zijn functionele betrouwbaarheid, zonder de oppervlakken aan te vallen.

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • EUH 066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Vragen & antwoorden over YUKI MODEL Lijmoplosser

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht.

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor YUKI MODEL Lijmoplosser

5,0 van 5 sterren
5 Sterren
4 (100%)
4 Sterren
0 (0%)
3 Sterren
0 (0%)
2 Sterren
0 (0%)
1 Sterren
0 (0%)

4 Beoordelingen

Vergelijkbare producten

  Anderen kochten ook: