YUKI MODEL Lijmoplosser

Verwijder eenvoudig secondenlijm

 • Verwijdert lijmresten
 • € 5,39 (€ 26,95 / 100 ml)

Incl. 21% BTW Exclusief verzendkosten

Op voorraad

Bezorging op maandag, 27. september: Bestel tot woensdag om 07:00 uur.

Aan verlanglijst toevoegen

Art. nr.: YM-650045, Inhoud: 20 ml

EAN: 4260387431422

 • Verwijdert lijmresten

Productinformatie en technische details:

Art. nr.: YM-650045
Producentnummer: 650045
Merken (Producent): YUKI MODEL
Inhoud: 20 ml
Productsoorten: Accesoires

Beschrijving

Verwijdert lijmresten van stoffering, kunststoffen en vele andere materialen.

Voor gebruik wordt een materiaaltest aanbevolen. De lijmverwijderaar wordt gekenmerkt door zijn functionele betrouwbaarheid, zonder de oppervlakken aan te vallen.

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • EUH 066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Vragen & antwoorden over YUKI MODEL Lijmoplosser

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor YUKI MODEL Lijmoplosser

5,0 van 5 sterren
5 Sterren
2 (100%)
4 Sterren
0 (0%)
3 Sterren
0 (0%)
2 Sterren
0 (0%)
1 Sterren
0 (0%)

2 Beoordelingen

Wist je al?

Het eerste object dat 3D-geprint is met asteroïdenmateriaal, was een prototype van een ruimteschip.