PhotoCentric3D UV DLP Tensile

Trekvaste resin voor UV DLP 3D-Printers

€ 78,99 (€ 7,90 / 100 g)

Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten

Kleur: Grijs

Verzending in 1 week

Kenmerken & Voordelen

 • Trekvast
 • Voor UV DLP 3D-Printers

Art. nr.: PHO-DLPHTGY01, Inhoud: 1.000 g, EAN: 5060151502315

Productinformatie en technische details:

Art. nr.: PHO-DLPHTGY01
Producentnummer: DLPHTGY01
Merken (Producent): PhotoCentric3D
Inhoud: 1.000 g
Productsoorten: Resin
Lichtbron: LCD, DLP
Kleur: Grijs/Zilver

Beschrijving

De PhotoCentric3D UV DLP High Tensile Resin is ideaal voor het maken van harde voorwerpen met hoge sterkte en lage rek.

De afdrukken hebben zeer rekbare eigenschappen. Objecten kunnen alleen met aanzienlijke kracht worden gebogen en samengedrukt.

De UV-DLP-Resin is speciaal ontwikkeld voor gebruik in veel verschillende DLP-printers, zowel open als gesloten.

De golflengtes waarvoor de UV-DLP-Resin ontwikkeld is zijn zowel 385nm als 405nm.

Dat betekent dat deze resin geschikt is voor DLP 3D-printers zoals de Duplicator D7 en de Anycubic Photon.

Verdere informatie

Opmerking: de UV DLP-hars is alleen geschikt voor DLP 3D-printers.

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P264 - Na gebruik de handen grondig wassen.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel zeep / water.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P321 - Bijzondere behandeling (Bekijk aanwijzing op het etiket).

Gevaarinstructies:

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Vragen & antwoorden over PhotoCentric3D UV DLP Tensile

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor PhotoCentric3D UV DLP Tensile

Wist je al?

In ruimtestation ISS is sinds maart 2017 een 3D-printer gestationeerd.

Vergelijkbare producten