Liqcreate Gingiva Mask

Voor zachte en flexibele tandheelkundige modellen

Nieuw!

 • Voor delen van zacht weefsel die lijken op tandvlees
 • Rubberachtig
 • Hoge precisie
 • Roze kleur
 • € 55,99 (€ 22,40 / 100 g)

Incl. 21% BTW Exclusief verzendkosten

Verzending op 04.11.2021

Aan verlanglijst toevoegen

Art. nr.: LIQCR-LGM00250, Inhoud: 250 g

 • Voor delen van zacht weefsel die lijken op tandvlees
 • Rubberachtig
 • Hoge precisie
 • Roze kleur
250 g: € 55,99 (€ 22,40 / 100 g)
1.000 g: € 166,99 (€ 16,70 / 100 g)

Productinformatie en technische details:

Art. nr.: LIQCR-LGM00250
Producentnummer: LGM00250
Merken (Producent): Liqcreate
Inhoud: 250 g
Shore-hardheid: A64
Productsoorten: Resin
Lichtbron: LCD, DLP, SLA - Laser
Kleur: Roze
Nettogewicht: 250 g, 1000 g

Beschrijving

Liqcreate Gingiva Mask is een roze fotopolymeerhars dat ideaal is voor het vervaardigen van tandvleesachtige zachte weefseldelen voor tandheelkundige implantaatmodellen. Het kan worden gebruikt op alle open source SLA-, MSLA- en DLP 3D-printers in het bereik van 385 - 420 nm.

Het zachte en flexibele materiaal kan worden gebruikt om zachte weefsels te creëren voor uiterst nauwkeurige modellen, bruggen en implantaatabutments. Met zijn zachte en flexibele eigenschappen is het perfect voor het maken van tandvleesdelen en zachte weefsels die tandheelkundige implantaatmodellen en C&B-projecten ondersteunen. In combinatie met Liqcreate Dental Model Pro kunnen nauwkeurige tandheelkundige modellen worden gemaakt.

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P264 - Na gebruik grondig met veel water wassen.
 • P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel water.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Vragen & antwoorden over Liqcreate Gingiva Mask

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Liqcreate Gingiva Mask

Wist je al?

De populairste techniek voor 3D-printen is FDM (Fused Deposition Modelling). Daarbij wordt met een hete nozzle (Hot End) plasticdraad versmolten en op elkaar gelegd.