Everglue 5-Minuten Epoxy, 200 g

Epoxyharslijm voor lijmen en afdichten

€ 12,79 € 15,99 -20%

(€ 63,95 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 200 g

Bezorging uiterlijk op donderdag, 20. juni als je bestelt voor dinsdag 00:00 uur.

Op voorraad

Gratis verzending naar Nederland vanaf € 54,90.
Meer informatie over de verzending en levering

Kenmerken & Voordelen

 • 2-componentenlijm
 • Transparant & oplosmiddelvrij
 • Bestand tegen veroudering, weersinvloeden & trillingen
 • Lijmt bijna alle materialen

Art. nr.: BD-650009, Inhoud: 200 g, EAN: 4260256384323

Vaak samen gekocht met Everglue Houten Roerstokjes, 10 stuks

Everglue 5-Minuten Epoxy - 200 g Everglue Houten Roerstokjes, 10 stuks - 1 pkt
Everglue 5-Minuten Epoxy - 200 g € 12,79 (€ 63,95 / kg)
Everglue Houten Roerstokjes, 10 stuks € 2,32
Totaalprijs: € 15,11

Productinformatie en technische details:

 • Art. nr.: BD-650009
 • Producentnummer: 650009
 • Merken (Producent): Everglue
 • Inhoud: 200 g
 • Productsoorten: Accesoires
Beschrijving

De 5-Minuten Epoxy is een 2-componentenlijm voor het snel verlijmen en afdichten van een grote verscheidenheid aan materialen (bijv. metaal, kunststof, keramiek, glas, porselein, steen, hout, beton en rubber). De set bestaat uit twee componenten, reactiehars en verharder, die in gelijke delen gemengd worden. De lijm is transparant en oplosmiddelvrij, met een verwerkingstijd van ongeveer vijf minuten. Lijmverbindingen zijn bestand tegen veroudering, weersinvloeden, trillingen en blijvend bestand tegen water, benzine en olie.

Tip: Hars en verharder worden afgevuld in flessen van elk 100 g, wat resulteert in een totale hoeveelheid van 200 g epoxy. Openingen tot 3 mm kunnen gemakkelijk worden gevuld en overtollige hars kan na uitharding mechanisch worden verwerkt.

Toepassing: Reinig de oppervlakken voor het lijmen. Vermijd vorst tijdens applicatie en opslag.

Technische specificaties:

Kleur Transparent
Basis Epoxy Bisphenol-A (epoxyhars, component A); aminemengsel (epoxyverharder, component B)
Viscositeit ~ 8.000-16.000 mPa-s bij +25 °C
Dichtheid 1,1 g/ml
Temperatuurbestendigheid -50 °C tot +80 °C
Shore-hardheid 60D
Treksterkte > 10 MPa (N/mm²)
Elasticiteitsmodulus 90.000-125.000 psi

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P501 - Inhoud / verpakking afvoeren naar behandeling met gevaarlijk afval.
 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.

Gevaarinstructies:

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsinstructies:

 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P310 - Bel het Antigifcentrum / Arts onmiddellijk op.
 • P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P501 - Inhoud / verpakking afvoeren naar behandeling met gevaarlijk afval.

Gevaarinstructies:

 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Toebehoren:

Vragen & antwoorden over Everglue 5-Minuten Epoxy

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht.

Recensies van onze klanten

1 recensie in het Nederlands voor Everglue 5-Minuten Epoxy

7 recensies in andere talen

4,6 van 5 sterren
5 Sterren
15 (65%)
4 Sterren
7 (30%)
3 Sterren
1 (4%)
2 Sterren
0 (0%)
1 Sterren
0 (0%)

23 Beoordelingen
1 recensie in het Nederlands
7 recensies in andere talen

Vergelijkbare producten

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Anderen kochten ook:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder