DruckWege Type D Flex Zwart

Flexibele zwarte resin voor speciale modellen

 • Snelle uitharding
 • Zeer flexibel
 • Weinig geur
 • Hoog detailniveau
 • € 54,99 (€ 11,00 / 100 g)

Incl. 21% BTW Exclusief verzendkosten

Verzending op 10.08.2021 - Reservering mogelijk

Aan verlanglijst toevoegen

Art. nr.: DW-TDD-FLE-500, Inhoud: 500 g

EAN: 4270000944192

 • Snelle uitharding
 • Zeer flexibel
 • Weinig geur
 • Hoog detailniveau

Productinformatie en technische details:

Art. nr.: DW-TDD-FLE-500
Producentnummer: TDD-FLE-500
Merken (Producent): DruckWege
Inhoud: 500 g
Productsoorten: Resin
Lichtbron: LCD, DLP
Kleur: Zwart

Beschrijving

De Type D Flex is de keuze voor bijzonder flexibele modelcomponenten. De Type D Flex heeft dempende eigenschappen en is ontwikkeld als een resin voor functionele prototypes. Na polymerisatie is het materiaal geschikt voor toepassingen die TPU-achtige flexibiliteit vereisen.

Het materiaal is bijzonder scherp en wordt geleverd in een zwart gepigmenteerde versie.

De resin heeft zeer lage overlappende afschuifeigenschappen en een hoge rek. Dit maakt de productie mogelijk van flexibele objecten die tot een bepaalde intensiteit kunnen worden gecomprimeerd of gebogen.

Dit product is niet getest of goedgekeurd voor medische of farmaceutische toepassingen. Het tandheelkundige model type D is alleen bedoeld voor modellering en is niet bedoeld voor gebruik in het lichaam of in de mondholte.

DruckWege Resin is een acrylresin met industriële eigenschappen die is ontwikkeld voor 3D-printers met DLP / UV-lichtbronnen:

 • Snelle uitharding
 • Hoog detailniveau en scherpe contouren
 • Glad en droog objectoppervlak
 • Geringe geur
 • Rek bij breken is ongeveer. 80%
 • Krimp: ca. 2% +/- 1%

De resin is ontwikkeld en getest met de volgende apparaten:

 • B9 Creator
 • 3D facture draken
 • YHD-101
 • Wanhao D7 v3
 • Kudo3D
 • Atum3D
 • Anycubic Photon
 • SLASH
 • Gizmo
 • mono Printer
 • Frozen Shuffle
 • Zortrax Inkspire
 • en nog veel meer.

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel zeep / water.
 • P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H332 - Schadelijk bij inademing.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H361f - Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Videos bij product:

Vragen & antwoorden over DruckWege Type D Flex Zwart

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor DruckWege Type D Flex Zwart

2,0 van 5 sterren
5 Sterren
0 (0%)
4 Sterren
0 (0%)
3 Sterren
0 (0%)
2 Sterren
1 (100%)
1 Sterren
0 (0%)

1 Beoordeling

Wist je al?

Een van de grootste community's voor 3D-printen is Thingiverse van MakerBot. Hier vind je momenteel meer dan 1.000.000 uploads, die gratis beschikbaar zijn.