Smooth-On XTC-3D Epoxyhars

3D-Print Epoxycoating

 • Beschermt en egaliseert 3D-prints
 • 90% minder tijd en moeite
 • Geschikt voor elk 3D-afdrukmateriaal
 • Kostenbesparend in gebruik
 • € 19,99 (€ 11,04 / 100 g)
 • vanaf 2 voor maar € 18,99 / stuk -5%

Incl. 21% BTW Exclusief verzendkosten

Op voorraad

Bezorging op dinsdag, 02. november: Bestel tot woensdag om 07:00 uur.

Aan verlanglijst toevoegen

Art. nr.: KP-09400-010-000500, Inhoud: 181 g

EAN: 751635696211

 • Beschermt en egaliseert 3D-prints
 • 90% minder tijd en moeite
 • Geschikt voor elk 3D-afdrukmateriaal
 • Kostenbesparend in gebruik
(A + B) = 181 g: € 19,99 (€ 11,04 / 100 g)
Vanaf 2 € 18,99 (€ 10,49 / 100 g)
(A + B) = 644 g: € 44,99 (€ 6,99 / 100 g)
Vanaf 2 € 42,74 (€ 6,64 / 100 g)

Productinformatie en technische details:

Art. nr.: KP-09400-010-000500
Producentnummer: 09400-010-000500
Merken (Producent): Smooth-On
Inhoud: 181 g
Productsoorten: Accesoires

Beschrijving

Epoxyhars coating voor 3D-printmodellen

XTC-3D® is perfect voor het afvlakken en afwerken van je 3D-printmodellen. De twee vloeistoffen worden in een mengverhouding (2A: 1B) gemengd en op het model aangebracht. De applicatie wordt idealiter uitgevoerd met een penseel. De hars is zelf-egaliserend en kan worden aangebracht zonder zichtbare penseelstreken.

De verwerkingstijd is 10 minuten en de uithardingstijd is ongeveer 4 uur (afhankelijk van de hoeveelheid en de omgevingstemperatuur).

De XTC-3D® epoxyhars geeft je een model met een slagvast en hard oppervlak.
Het model kan dan b.v. geschuurd en geverfd worden.

Je kunt ook kleurpigmenten of metaaleffectpoeders toevoegen aan de vloeibare epoxy.

XTC-3D® is zeer kosteneffectief in gebruik. Voor een oppervlakte van 650 cm2 heb je slechts ongeveer 30 g XTC-3D® nodig.

Met XTC-3D® kun je elk 3D-printmateriaal bedekken. Of het nu om PLA, ABS, houtfilament of een ander hard 3D-printmateriaal gaat.

Verdere informatie

XTC-3D® bevat geen VOC's (vluchtige organische stoffen), ftalaten of fosfaten.

Lees voor gebruik de handleiding.

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel zeep / water.
 • P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.
 • P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Gevaarinstructies:

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Signaalwoord : gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P310 - Bel het Antigifcentrum / Arts onmiddellijk op.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H302 - Schadelijk bij inslikken.
 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H332 - Schadelijk bij inademing.
 • H361fd - Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
 • H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH 071 - Bijtend voor de luchtwegen.

Videos bij product:

 • Metallic afwerking

Vragen & antwoorden over Smooth-On XTC-3D Epoxyhars

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

 • Kan je met deze epoxyhars je pla/abs prints foodsafe maken?

  1 antwoord, laatste antwoord op 31. juli 2020

 • moet je eerste behandelen en daarna verven ??

  1 antwoord, laatste antwoord op 18. februari 2019

Recensies van onze klanten

2 recensies in Nederlands voor Smooth-On XTC-3D Epoxyhars

132 recensies in andere talen

4,5 van 5 sterren
5 Sterren
116 (62%)
4 Sterren
53 (28%)
3 Sterren
11 (5%)
2 Sterren
2 (1%)
1 Sterren
3 (1%)

185 Beoordelingen
2 recensies in het Nederlands
132 recensies in andere talen

Wist je al?

Het concept van 3D-printers kwam in de vroege jaren '80, van de Amerikaanse uitvinder Chuck Hull. Hij stichtte ook het bedrijf 3D Systems.