Phrozen Water-Washable Resin Black

Wasbare UV-resin voor LCD-printers van 405 nm

€ 49,99

(€ 49,99 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 1.000 g

Levering uiterlijk op vrijdag, 03. juni, wanneer je voor maandag 07:00 uur besteld.

Op voorraad

Volumekorting beschikbaar!

 • vanaf 2 voor maar € 44,99 / stuk -10%

Kenmerken & Voordelen

 • Afwasbaar met water
 • Robuust
 • Universeel toepasbaar

Art. nr.: PHR-RS1000WWRB, Inhoud: 1.000 g, EAN: n/a

Productinformatie en technische details:

Art. nr.: PHR-RS1000WWRB
Producentnummer: RS1000WWRB
Merken (Producent): Phrozen
Inhoud: 1.000 g
Productsoorten: Resin
Lichtbron: LCD
Kleur: Zwart
Nettogewicht: 1000 g

Beschrijving

De met water wasbare resin van Phrozen is ontworpen om gemakkelijk met water te worden afgewassen. Ze zijn robuust, duurzaam en geschikt voor snel 3D printen.

De Water-Washable Resin is speciaal ontwikkeld voor 405 nm LCD-printers. Uithardingstijd per laag: 7 seconden voor de Shuffle en 1,5 seconde voor de Sonic-serie

Deze resin is het beste voor het printen van 3D-figuren en prototypes van producten.

Toepassing:

 • Spoel gedrukte voorwerpen NIET af onder de kraan
 • Met water wasbare UV-resin is net zo gevaarlijk als gewone UV-resin
 • Zorg ervoor dat deze chemicaliën niet in het milieu terechtkomen
 • Gebruik bakken / containers gevuld met water

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 - Bel het Antigifcentrum / Arts onmiddellijk op.
 • P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H361fd - Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
 • Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Vragen & antwoorden over Phrozen Water-Washable Resin Black

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

Recensies van onze klanten

0 recensies in Nederlands voor Phrozen Water-Washable Resin Black

5 recensies in andere talen

4,4 van 5 sterren
5 Sterren
11 (73%)
4 Sterren
1 (6%)
3 Sterren
2 (13%)
2 Sterren
0 (0%)
1 Sterren
1 (6%)

15 Beoordelingen

Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 5 recensies in een andere talen


Wist je al?

3D-printtechnologie wordt ondertussen in veel speelfilms gebruikt. Bijvoorbeeld in Iron Man, Jurassic Park, Avatar en The Hobbit.

Vergelijkbare producten

Anderen kochten ook: