Phrozen Aqua Resin Clear

Zeer transparante resin voor duurzame en onbreekbare modellen

€ 59,99

(€ 59,99 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 1.000 g

Levering uiterlijk op vrijdag, 03. juni, wanneer je voor maandag 07:00 uur besteld.

Op voorraad

Kenmerken & Voordelen

 • Stevig & duurzaam
 • Ideaal voor industriële prototyping
 • Lage krimp
 • Hoge precisie

Art. nr.: PHR-RS1000AQCL, Inhoud: 1.000 g, EAN: 4711117881265

Productinformatie en technische details:

Art. nr.: PHR-RS1000AQCL
Producentnummer: RS1000AQCL
Merken (Producent): Phrozen
Inhoud: 1.000 g
Shore-hardheid: D74
Productsoorten: Resin
Lichtbron: LCD, DLP
Kleur: Transparant
Nettogewicht: 1000 g

Beschrijving

Phrozen Aqua Resin is ontworpen om snel zeer nauwkeurige, duurzame en onbreekbare modellen te produceren. De robuuste modellen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor industriële toepassingen. Nabewerking, zoals het schilderen van de geprinte delen, is zonder problemen mogelijk.

Belangrijkste kenmerken van Aqua Resin Clear

 • Voor zeer transparante, robuuste modellen
 • Ideaal voor industriële prototyping
 • Lage krimp
 • Hoge precisie
 • Lage viscositeit
 • Weinig geur
 • Eenvoudige nabewerking

Specificaties van Aqua Resin Clear

 • Dichtheid: 1,11 g / cm³
 • Viscositeit: 50 - 100 cps
 • Oppervlaktehardheid: 74 Shore D
 • UTS: 22 MPa
 • Rek bij breuk, EAB: 14%
 • Trekmodulus: 735 MPa
 • Buigsterkte: 29 MPa
 • Buigmodulus: 701 MPa
 • Izod slagvastheid: 21 J/m

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
 • P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 - Bel het Antigifcentrum / Arts onmiddellijk op.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P501 - Inhoud / verpakking afvoeren naar behandeling met gevaarlijk afval.

Gevaarinstructies:

 • H302 - Schadelijk bij inslikken.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H360FD - Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
 • Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • H413 - Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

Vragen & antwoorden over Phrozen Aqua Resin Clear

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Phrozen Aqua Resin Clear

Wist je al?

De NASA maakt met behulp van 3D-printers pizza's voor astronauten, in de ruimte.

Vergelijkbare producten