Liqcreate Wax Castable

Op was gebaseerde Open-Source Castable Resin voor DLP-, LCD- en SLA 3D-printers

 • Hoge precisie
 • Op was gebaseerd
 • Schone en asvrije burn-out
 • € 109,99 (€ 11,00 / 100 g)

Incl. 21% BTW Exclusief verzendkosten

Nog 4 stuks op voorraad

Bezorging op maandag, 01. februari: Bestel tot maandag om 08:00 uur.

Aan verlanglijst toevoegen

Art. nr.: LIQCR-LWC01000, Inhoud: 1.000 g

EAN: 8719327155219

 • Hoge precisie
 • Op was gebaseerd
 • Schone en asvrije burn-out
250 g: € 46,99 (€ 18,80 / 100 g)
1.000 g: € 109,99 (€ 11,00 / 100 g)

Productinformatie en technische details:

Art. nr.: LIQCR-LWC01000
Producentnummer: LWC01000
Merken (Producent): Liqcreate
Inhoud: 1.000 g
Productsoorten: Hars
Lichtbron: LCD, DLP, SLA - Laser
Kleur: Blauw
Nettogewicht: 250 g, 1000 g

Beschrijving

Liqcreate Wax Castable is perfect voor de productie van sieraden, tandheelkundige en industriële onderdelen met behulp van het directe gietproces.

Liqcreate Wax Castable is een op blauwe was gebaseerde fotopolymeer met betrouwbare verwerkbaarheid en nauwkeurigheid op LCD / MSLA, DLP en lasergebaseerde 3D-printers. 3D-geprinte onderdelen gemaakt van dit materiaal leggen complexe kenmerken vast en onthullen haarscherpe details. Dit op was gebaseerde materiaal biedt gladde oppervlakken met schone burn-out voor een betrouwbaar gietproces.

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P264 - Na gebruik grondig met veel water wassen.
 • P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel water.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P321 - Bijzondere behandeling (Bekijk aanwijzing op het etiket).
 • P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Vragen & antwoorden over Liqcreate Wax Castable

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

Recensies van onze klanten

5,0 van 5 sterren
1 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

1 Beoordeling

Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 1 recensie in een andere taal


Wist je al?

Vliegtuigbouwer Boeing maakt onderdelen voor het F/A-18 gevechtsvliegtuig door middel van 3D-printen.