Liqcreate Flexible-X

Uitstekend flexibel materiaal voor open source SLA, DLP en LCD 3D-printers

€ 154,99

(€ 154,99 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 1.000 g

Levering uiterlijk op donderdag, 02. juni, wanneer je voor vrijdag 07:00 uur besteld.

Op voorraad

Kenmerken & Voordelen

 • Hoge elasticiteit
 • Goede scheurweerstand
 • Speciaal voor industriële onderdelen

Art. nr.: LIQCR-LFX01000, Inhoud: 1.000 g, EAN: 8719327155257

Productinformatie en technische details:

Art. nr.: LIQCR-LFX01000
Producentnummer: LFX01000
Merken (Producent): Liqcreate
Inhoud: 1.000 g
Productsoorten: Resin
Lichtbron: LCD, DLP, SLA - Laser
Kleur: Zwart
Nettogewicht: 250 g, 1000 g

Beschrijving

Liqcreate Flexible-X is een fotopolymeer in ondoorzichtig zwart.

3D-geprinte onderdelen van dit materiaal hebben een uitstekende elasticiteit en scheurweerstand.

Liqcreate Flexible-X is eenvoudig te gebruiken op alle open source DLP-, LCD- en SLA 3D-printers in het bereik van 385 tot 420 nm.

Dit materiaal heeft uitstekende eigenschappen zoals een Shore A hardheid van 55 en een rek tot 160%, wat het perfect maakt voor de productie van flexibele en elastische industriële onderdelen.

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P264 - Na gebruik de handen grondig wassen.
 • P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel water.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P362 - Verontreinigde kleding uittrekken.
 • P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Vragen & antwoorden over Liqcreate Flexible-X

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Liqcreate Flexible-X

4 recensies in andere talen

3,7 van 5 sterren
5 Sterren
3 (42%)
4 Sterren
2 (28%)
3 Sterren
0 (0%)
2 Sterren
1 (14%)
1 Sterren
1 (14%)

7 Beoordelingen

Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 4 recensies in een andere talen


Wist je al?

3D-printtechnologie wordt ondertussen in veel speelfilms gebruikt. Bijvoorbeeld in Iron Man, Jurassic Park, Avatar en The Hobbit.

Vergelijkbare producten

Anderen kochten ook: