Elegoo Water Washable Resin Ceramic Grey

Voor met water afwasbare resinmodellen

€ 24,99

(€ 49,98 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 500 g

Tijdelijk niet leverbaar Helaas hebben we op dit moment geen informatie over wanneer dit product weer beschikbaar zal zijn. Klik op "Melden wanneer beschikbaar" hieronder en wij zullen je direct informeren wanneer het product weer beschikbaar is.

Kenmerken & Voordelen

 • Geen schoonmaakmiddelen of chemicaliën
 • Eenvoudige modelreiniging zonder resten
 • Voor LCD- & DLP-printers
 • Breed scala aan toepassingen
 • Lage krimp & hoge precisie

Art. nr.: ELG-14.0007.97, Inhoud: 500 g, EAN: 14.0007.97

Productinformatie en technische details:

 • Art. nr.: ELG-14.0007.97
 • Producentnummer: 14.0007.97
 • Merken (Producent): Elegoo
 • Inhoud: 500 g
 • Productsoorten: Resin
 • Lichtbron: LCD, DLP
 • Kleur: Grijs/Zilver
 • Nettogewicht: 500 g, 1000 g
Beschrijving

Elegoo Water Washable Resin is een hoogwaardig 3D-printerresin, speciaal ontworpen voor LCD/LED-lichtbronnen en kan worden gebruikt met de meeste LCD- en DLP-printers.

In tegenstelling tot andere resin kunnen modellen geprint met Water Washable Resin eenvoudig worden afgewassen met kraanwater. Je hebt dus geen dure schoonmaakmiddelen of gevaarlijke chemicaliën nodig om je 3D-modellen schoon te maken.


Belangrijkste kenmerken van Elegoo's Water Washable Resin

 • Voor met water afwasbare resinmodellen
 • Geen dure schoonmaakmiddelen of gevaarlijke chemicaliën nodig voor het reinigen
 • Eenvoudige modelreiniging zonder resten
 • Voor LCD- en DLP-printers
 • Breed scala aan toepassingen
 • Lage krimp & hoge precisie
 • Snelle uitharding & hoge stabiliteit
 • Lage geur

Technische specificaties

 • Hardheid: 80 - 85 D
 • Viscositeit (25°C): 100 - 350 mPa*s
 • Vloeistofdichtheid: 1,05 - 1,25 g/cm³
 • Vaste dichtheid: 1,05 -1,25 g/cm³
 • Volumetrische krimp: 3,72 - 4,24%.
 • Buigsterkte: 40 - 70 Mpa
 • Treksterkte: 30 - 52 Mpa
Verdere informatie

Toepassingsnotitie: Het water dat wordt gebruikt om de met water afwasbare harsmodellen te wassen, kan niet rechtstreeks in het riool of in een gootsteen worden gegoten. Om het milieu niet te vervuilen, moet het in het zonlicht worden geplaatst om de in het water achtergebleven resin volledig uit te harden.

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel water.
 • P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
 • P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P501 - Inhoud / verpakking afvoeren naar behandeling met gevaarlijk afval.

Gevaarinstructies:

 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H360FD - Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH 211 - Let op! Bij het spuiten kunnen gevaarlijke inadembare druppels ontstaan. Nevel niet inademen.
Aanbevolen instellingen van de fabrikant
Videos bij product:

Vragen & antwoorden over Elegoo Water Washable Resin Ceramic Grey

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht.

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Elegoo Water Washable Resin Ceramic Grey

5,0 van 5 sterren
5 Sterren
1 (100%)
4 Sterren
0 (0%)
3 Sterren
0 (0%)
2 Sterren
0 (0%)
1 Sterren
0 (0%)

1 Beoordeling

Vergelijkbare producten