3DJAKE Resin Standard Beige

Voor nauwkeurige en zorgeloze prints

€ 23,99 € 29,99 -20%

(€ 47,98 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 500 g

Bezorging uiterlijk op vrijdag, 07. april als je bestelt voor maandag 07:00 uur.

Op voorraad

Gratis verzending naar Nederland vanaf € 54,90.
Verzend- en retourinformatie

Kenmerken & Voordelen

 • Voor LCD-/MSLA-printers
 • Makkelijk te gebruiken
 • Goede hechting
 • Budgetvriendelijk

Art. nr.: CLF-RES-STDN-BG-500, Inhoud: 500 g, EAN: 9010707001836

Productinformatie en technische details:

 • Art. nr.: CLF-RES-STDN-BG-500
 • Producentnummer: RES-STDN-BG-500
 • Merken (Producent): 3DJAKE
 • Inhoud: 500 g
 • Productsoorten: Resin
 • Lichtbron: LCD
 • Kleur: Beige
 • Nettogewicht: 500 g, 1000 g
Beschrijving

De 3DJake Resin Standard is geschikt voor gebruik met LCD-/MSLA-printers (395 - 405 nm). De resin is gemakkelijk te printen, krimpt zeer weinig en hecht goed aan het platform.

Modellen die zijn geprint met 3DJake Resin hebben nauwkeurige details en rijke kleuren.


Materiaaleigenschappen van 3DJake Resin Standard

Testmethode

Waarde

Specifiek gewicht

ISO 1183

1,21 g/cc

Viscositeit

ISO 2555

180 MPa

Treksterkte bij breuk

ISO 527

31 MPa

Rek bij breuk

ISO 527

4%

Trekmodulus (E)

ISO 527

1000 MPa

Impact weerstand

ISO 179

17kJ/ m2

Warmteafvoer temperatuur A (1.8Mpa)

ISO 75

37ºC

Hardheid

ISO868

77D

Verdere informatie

Schud de fles goed voor gebruik en wacht tot de bubbels verdwenen zijn.

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P310 - Bel het Antigifcentrum / Arts onmiddellijk op.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Downloads

Vragen & antwoorden over 3DJAKE Resin Standard Beige

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht.

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor 3DJAKE Resin Standard Beige

Vergelijkbare producten

  Anderen kochten ook: