Phrozen Low Irritation Resin Beige

Prikkelarme kunsthars voor nauwkeurig printen

 • Weinig krimp
 • Hoge precisie
 • Weinig irritatie
 • Grote sterkte
 • Brede toepassing
 • € 64,99 (€ 13,00 / 100 g)

Incl. 21% BTW Exclusief verzendkosten

Verzending in 1-2 weken

Aan verlanglijst toevoegen

Art. nr.: PHR-RS500BL, Inhoud: 500 g

EAN: n/a

 • Weinig krimp
 • Hoge precisie
 • Weinig irritatie
 • Grote sterkte
 • Brede toepassing

Productinformatie en technische details:

Art. nr.: PHR-RS500BL
Producentnummer: RS500BL
Merken (Producent): Phrozen
Inhoud: 500 g
Productsoorten: Resin
Lichtbron: LCD
Kleur: Beige
Nettogewicht: 500 g

Beschrijving

De Phrozen Low Irritation Resin is speciaal gemaakt voor het nauwkeurig printen van 3D-onderdelen. Deze specifieke resin produceert duurzame modellen voor een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder tandheelkundige modellen, technische onderdelen en productprototypes.

Lage krimp en hoge precisie

Phrozen Beige Low-Irritation Resin is ontwikkeld voor 3D-printen met lage krimp en hoge precisie. De lage kromtrekking en hoge maatvastheid zijn bijzonder geschikt voor precieze onderdelen.

Grote sterkte

De resin heeft een buigsterkte tot 83 MPa, waardoor de resin zeer geschikt is voor technische onderdelen en tandheelkundige modellen.

Brede toepassing

Gedrukte onderdelen hebben een goede hardheid en enige taaiheid. Het is niet alleen perfect geschikt voor modellen, maar ook voor prototyping van producten.

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P264 - Na gebruik grondig met veel water wassen.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel water.
 • P321 - Bijzondere behandeling (Bekijk aanwijzing op het etiket).
 • P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Vragen & antwoorden over Phrozen Low Irritation Resin Beige

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Phrozen Low Irritation Resin Beige

Wist je al?

De NASA maakt met behulp van 3D-printers pizza's voor astronauten, in de ruimte.